36/ZZ/AZLZ/2018 wykonywanie w okresie 24 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 36/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 36/ZZ/AZLZ/2018 na „wykonywanie w okresie 24 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa”

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: Cze 6, 2018 @ 13:55