Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji sprężonego powietrza tunelu aerodynamicznego N-3

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji sprężonego powietrza tunelu aerodynamicznego N-3.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik 2 do niniejszej informacji.

znak sprawy: 27/ZZ/AZLZ/2018. Modernizacja i rozszerzenie systemu pomiaru ciśnienia w tunelu T-3.

znak sprawy: 27/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje
o zamiarze udzielenia zamówienia na modernizację i rozszerzenie systemu pomiaru ciśnienia w tunelu T-3.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Znak sprawy: 25/ZZ/AZLZ/2018. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia II

 

Dostawa układu napędowego z silnikiem elektrycznym 315 kW.

Dotyczy sprawy: 23/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje
o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę układu napędowego z silnikiem elektrycznym 315 kW.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa modułu programu Dynamic Studio do pomiarów i analizy w trybie Volumetric PIV.

znak sprawy: 18/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę modułu programu Dynamic Studio do pomiarów i analizy w trybie Volumetric PIV.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego: wzmacniacza pomiarowego MGCplus.

znak sprawy: 17/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego: wzmacniacza pomiarowego MGCplus.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Dostawa mieszalnika planetarnego wykonanego w standardzie EEx II.

znak sprawy: 14/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę mieszalnika planetarnego wykonanego w standardzie EEx II.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa kamery do wysokoczęstotliwościowych pomiarów metodą anemometrii obrazowej PIV.

znak sprawy: 12/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę kamery do wysokoczęstotliwościowych pomiarów metodą anemometrii obrazowej PIV

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa materiałów (prepregów) służących do produkcji struktur kompozytowych: Taśmy Epoxy/CF oraz Tkaniny Epoxy/CH.

Znak sprawy: 6/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę materiałów (prepregów) służących do produkcji struktur kompozytowych: Taśmy Epoxy/CF oraz Tkaniny Epoxy/CH.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozbudowa posiadanego sterownika MTS FlexTest 60 poprzez dostawę 2 kanałów oraz modułów We /Wy analogowego, wymianę procesora oraz instalację nowego oprogramowania; Dostawa: sterownika MTS FlexTest 40Controller Components, systemu do osiowania ram wytrzymałościowych MTS, Ekstensometru MTS wraz z przewodami do podłączenia ekstensometru.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Rozbudowę posiadanego sterownika MTS FlexTest 60 poprzez dostawę 2 kanałów oraz modułów We /Wy analogowego, wymianę procesora oraz instalację nowego oprogramowania;

Dostawę: sterownika MTS FlexTest 40Controller Components, systemu do osiowania ram wytrzymałościowych MTS, Ekstensometru MTS wraz z przewodami do podłączenia ekstensometru.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.