33/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa drukarki 3D do metalu

Znak sprawy:33/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę drukarki 3D do metalu.

Zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

16/ZZ/AZLZ/2018 Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 16/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 16/ZZ/AZLZ/2018 na „Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa”.

2/ZZ/AZLZ/2018 Organizacja pikniku rekreacyjno-edukacyjnego

Znak sprawy: 2/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa zaprasza do udziału w postępowaniu na organizację pikniku rekreacyjno-edukacyjnego dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich rodzin.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej, niż 750 000 euro.

 

13/ZZ/AZLZ/2018 Zaproszenie do składania ofert na dostawę części do modelu samolotu stratosferycznego

znak sprawy: 13/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę części do modelu samolotu stratosferycznego.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Zamówienie realizowane w ramach PROJEKTU HESOFF, UMOWA NR LIFE 11 ENV/PL/459 WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH INSTRUMENTU LIFE + ORAZ NFOŚIGW

W związku z powyższym Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu poniżej:

7/ZZ/AZLZ/2018 Wymiana wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP

Znak sprawy 7/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę wymiany wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP.

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modelu samolotu stratosferycznego.

znak sprawy: 92/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie modelu samolotu stratosferycznego.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Zamówienie realizowane w ramach PROJEKTU HESOFF, UMOWA NR LIFE 11 ENV/PL/459 WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH INSTRUMENTU LIFE + ORAZ NFOŚIGW

W związku z powyższym Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu poniżej:

Dostawa 2 samolotów bezzałogowych ILX-32 MOSUPS

Znak sprawy: 96/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę 2 samolotów bezzałogowych ILX-32 MOSUPS.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa skanera 3D wraz z zestawem do pomiaru przestrzennego

Znak sprawy: 91/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę skanera 3D wraz z zestawem do pomiaru przestrzennego.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa spawarki Dual-Arc 82 wraz z osprzętem.

Znak sprawy: 79/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę spawarki Dual-Arc 82 wraz z osprzętem.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wymiana wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP

Znak sprawy: 47/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę wymiany wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP.