34/ZZ/AZLZ/2018 Moduły dodatkowe do drukarki 3D do metalu

Znak sprawy: Moduły dodatkowe do drukarki 3D do metalu

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia pn.: Moduły dodatkowe do drukarki 3D do metalu.

Zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 26/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 26/ZZ/AZLZ/2018 na „obsługę serwisową bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa”.

22/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa wyposażenia do Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania w Instytucie Lotnictwa

Znak sprawy: 22/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa wyposażenia do Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania.

Zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

20/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa oprogramowania CAD/CAM firmy SIEMENS

Znak sprawy: 20/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa oprogramowania CAD/CAM firmy SIEMENS.

Zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

11/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego „T”, budynku „TA” /kompleks/, w ramach projektu termomodernizacji.

Działając w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39, Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony (sygnatura postępowania: 11/ZZ/AZLZ/2018) na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego „T”, budynku „TA” /kompleks/, w ramach projektu termomodernizacji.”

9/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wraz z ich montażem

Działając w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39 Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony (sygnatura postępowania: 9/ZZ/AZLZ/2018) na dostawę mebli biurowych i konferencyjnych wraz z ich montażem.

1/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „S8” w ramach projektu termomodernizacji.

Znak sprawy: 1/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 1/ZZ/AZLZ/2018 na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego S8 w ramach projektu termomodernizacji.”

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego T, TA /kompleks/, w ramach realizacji projektu termomodernizacji w Instytucie Lotnictwa

Znak sprawy: 100/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39 Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony – postępowanie nr 100/ZZ/AZLZ/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego T, TA /kompleks/, w ramach realizacji projektu termomodernizacji w Instytucie Lotnictwa.

Dostawa maszyny MTS Landmark Servohydraulic Test System

Znak sprawy: 101/ZZ/AZLZ/2017, Warszawa dnia 14.12.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę maszyny MTS Landmark Servohydraulic Test System.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wraz z montażem

Znak sprawy: 75/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39 Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony – postępowanie nr 75/ZZ/AZLZ/2017 na dostawę mebli biurowych i konferencyjnych wraz z montażem.