Stażysta/ka w sekcji administracji kadrowej

Warszawa, 1 lipca 2019 r.­

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Stażysta/ka w sekcji administracji kadrowej została wybrana Patrycja Poterek, zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Pani Patrycja Poterek spełniła wymagania stawiane na stanowisku Stażysty/ki w sekcji administracji kadrowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka wykazała się znajomością zadań wykonywanych ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Patrycji pozwalają na jej zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

 

_____________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie archiwalne: Stażysta/ka w sekcji administracji kadrowej

Inżynier ds. napędów rakietowych

Warszawa, 25 czerwca 2019 r.­

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżynier ds. napędów rakietowych zostali wybrani Krzysztof Wróblewski, zamieszkały w Warszawie oraz Michał Ranachowski, zamieszkały w Warszawie.

 

Uzasadnienie

Pan Krzysztof Wróblewski oraz Pan Michał Ranachowski spełnili wymagania stawiane na stanowisku Inżyniera ds. napędów rakietowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci wykazali się znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Krzysztofa oraz Pana Michała pozwoliły na ich zatrudnienie jako pracowników przygotowanych merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

 

_____________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie archiwalne: Inżynier ds. napędów rakietowych

Samodzielny Specjalista ds. Zasobów Ludzkich

Warszawa, 24 czerwca 2019 r.­

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Samodzielny Specjalista ds. Zasobów Ludzkich została wybrana Anna Selmaj-Nawara, zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Pani Anna Selmaj-Nawara spełniła wymagania stawiane na stanowisku Samodzielnego Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka wykazała się znajomością zadań wykonywanych ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Anny pozwalają na jej zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

_____________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie archiwalne: Samodzielny Specjalista ds. Zasobów Ludzkich

Programista PHP

Warszawa, 24 czerwca 2019 r.­

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Programista PHP została wybrana Agnieszka Borkowska, zamieszkała w Warszawie.

 

Uzasadnienie wyboru

Pani Agnieszka Borkowska spełniła wymagania stawiane na stanowisku Programisty PHP. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka wykazała się znajomością zadań wykonywanych na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Agnieszki pozwoliły na jej zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

 

_____________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie archiwalne: Programista PHP

Specjalista ds. jakości

Warszawa, 13 czerwca 2019 r.­

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 6 maja 2019 r.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. jakości nie wybrano żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie wyboru

Proces naboru na wolne stanowisko Specjalisty ds. jakości został zakończony. Po odbytych rozmowach kwalifikacyjnych stwierdzono, iż kandydaci nie wykazali się w wystarczającym stopniu znajomością zadań wykonywanych na ww. stanowisku. W związku z powyższy, nabór zakończono bez zatrudnienia kandydata.

Inżynier Materiałowiec

Warszawa, 13 czerwca 2019 r.­

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżynier Materiałowiec nie wybrano żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie

Proces naboru na wolne stanowisko Inżyniera Materiałowca został zakończony. Po dokonanej analizie dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, iż nie spełniały one w wystarczającym stopniu określonych wymagań wskazanych w ogłoszeniu. W związku z powyższym, nabór zakończono bez zatrudnienia kandydata.

Inżynier w Dziale Badań i Rozwoju Silników Tłokowych

Warszawa, 13 maja 2019 r.­

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżynier w Dziale Badań i Rozwoju Silników Tłokowych nie wybrano żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie

Proces naboru na wolne stanowisko Inżyniera w Dziale Badań i Rozwoju Silników Tłokowych został zakończony. Po dokonanej analizie dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, iż nie spełniały one w wystarczającym stopniu określonych wymagań wskazanych w ogłoszeniu. W związku z powyższym, nabór zakończono bez zatrudnienia kandydata.

Inżynier-Konstruktor

Warszawa, 13 maja 2019 r.­

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżynier-Konstruktor, nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie

 

Proces naboru na wolne stanowisko Inżynier-Konstruktor nie został rozstrzygnięty, ponieważ w odpowiedzi na ogłoszenie, nie wpłynęła żadna oferta.