Szlifierz

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Szlifierz został wybrany Bogdan Wysocki zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Stażysta

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Stażysta został wybrany Bartosz Kościanek zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Inżynier

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżynier został wybrany Jakub Gramatyka zamieszkały w miejscowości Nowa Sarzyna.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. dofinansowania projektów

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. dofinansowania projektów została wybrana Katarzyna Kowalska zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Główny Specjalista ds. eksploatacji statków powietrznych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. eksploatacji statków powietrznych został wybrany Paweł Głowacki zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Programista

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko  Programista nie została wybrany żaden kandydat.

 

Uzasadnienie wyboru

Po dokonanej analizie dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, iż nie spełniły one w wystarczającym stopniu określonych wymagań, wskazanychw ogłoszeniu.

Specjalista ds. rachuby płac

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko  Specjalista ds. rachuby płac została wybrana Anna Michalska zamieszkała w Legionowie.

 

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy Specjalista ds. fakturowania

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Młodszy Specjalista ds. fakturowania została wybrana Katarzyna Pietrzak zamieszkała w Warszawie.

 

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Inżynier ds. testów

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżynier ds. testów został wybrany Michał Sekrecki zamieszkały w miejscowości Przygoń..

 

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy Inżynier

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Młodszy Inżynier została wybrana Julia Wajoras zamieszkała w Warszawie.

 

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.