Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wraz z montażem

Znak sprawy: 75/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39 Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony – postępowanie nr 75/ZZ/AZLZ/2017 na dostawę mebli biurowych i konferencyjnych wraz z montażem.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2017, godz. 10:45