Dostawa systemu łączności do rakiety ILR-33 Bursztyn wraz z osprzętem na 4 kompletne zestawy.

znak sprawy: 39/ZK/AZLK/18                                    Warszawa, dnia 08.06.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa systemu łączności do rakiety ILR-33 Bursztyn wraz z osprzętem na 4 kompletne zestawy.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu łączności, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2018, godz. 10:35