Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji sprężonego powietrza tunelu aerodynamicznego N-3

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji sprężonego powietrza tunelu aerodynamicznego N-3.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik 2 do niniejszej informacji.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: Cze 8, 2018 @ 09:44