Inżynier Automatyk

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżyniera Automatyka został wybrany Pan Kiril Kravchuk, zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019, godz. 11:15