Inżynier – Konstruktor

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 7 listopada 2019 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na Inżyniera – Konstruktora został wybrany Pan Kacper Antoniewicz, zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie

Pan Kacper Antoniewicz spełnił wymagania stawiane na Inżyniera – Konstruktora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat wykazał się znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Kacpra pozwoliły na jego zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

 

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 7 listopada 2019, godz. 08:26