Inżynier Materiałowiec

Warszawa, 13 czerwca 2019 r.­

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżynier Materiałowiec nie wybrano żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie

Proces naboru na wolne stanowisko Inżyniera Materiałowca został zakończony. Po dokonanej analizie dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, iż nie spełniały one w wystarczającym stopniu określonych wymagań wskazanych w ogłoszeniu. W związku z powyższym, nabór zakończono bez zatrudnienia kandydata.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2019, godz. 08:47