Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

5/ZZ/AZLZ/2018 Świadczenie usługi o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci.

znak sprawy: 5/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi  o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./, o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro.

 

7/ZZ/AZLZ/2018 Wymiana wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP

Znak sprawy 7/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę wymiany wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP.

 

1/ZZ/AZLZ/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego „S8” w ramach projektu termomodernizacji.

Znak sprawy: 1/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 1/ZZ/AZLZ/2018 na „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego S8 w ramach projektu termomodernizacji.”

103/ZZ/AZLZ/2017 sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i akcesoriów do drukarek

Znak sprawy: 103/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 103/ZZ/AZLZ/2017 na „sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i akcesoriów do drukarek”

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego T, TA /kompleks/, w ramach realizacji projektu termomodernizacji w Instytucie Lotnictwa

Znak sprawy: 100/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39 Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony – postępowanie nr 100/ZZ/AZLZ/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego T, TA /kompleks/, w ramach realizacji projektu termomodernizacji w Instytucie Lotnictwa.

Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wraz z montażem

Znak sprawy: 75/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39 Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony – postępowanie nr 75/ZZ/AZLZ/2017 na dostawę mebli biurowych i konferencyjnych wraz z montażem.

wykonywanie usługi ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia przez SUFO na terenie Instytutu Lotnictwa

znak sprawy: 76/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonywanie usługi ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia przez SUFO na terenie Instytutu Lotnictwa.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej, niż 750 000 euro.

Wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie Al. Krakowska 110/114

Znak sprawy: 63/ZZ/AZLZ/2017 Warszawa, dnia 21.11.2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 63/ZZ/AZLZ/2017 na „Wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie Al. Krakowska 110/114”

Dostawa licencji oprogramowania serwera relacyjnych baz danych Microsoft SQL lub równoważnego wraz z pakietem Software Assurance lub równoważnym

Znak sprawy: 58/ZZ/AZLZ/2017
Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 58/ZZ/AZLZ/2017 na „dostawę licencji oprogramowania serwera relacyjnych baz danych Microsoft SQL lub równoważnego wraz z pakietem Software Assurance lub równoważnym”

Wymiana wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP

Znak sprawy: 47/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę wymiany wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP.