Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Serwis urządzeń technologicznych marki Gardner Denver/Comp Air procesu wytwarzania sprężonego powietrza

Znak sprawy: 48/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi serwisu urządzeń technologicznych marki Gardner Denver/Comp Air procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa.

Dostawa drukarki 3D do metalu

Znak sprawy: 49/ZZ/AZLZ/2017 Warszawa, dnia 15.09.2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 49/ZZ/AZLZ/2017 na „Dostawę drukarki 3D do metalu”

Dostawa oprogramowania Microsoft lub równoważnego wraz z licencją oraz pakietem Software Assurance lub równoważnym

znak sprawy: 31/ZZ/AZLZ/2017

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro na: dostawę oprogramowania Microsoft lub równoważnego wraz z licencją oraz pakietem Software Assurance lub równoważnym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Dostawa i przeniesienie własności 20 sztuk zestawów komputerowych

znak sprawy: 33/ZZ/AZLZ/2017

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro na: dostawę i przeniesienie własności 20 sztuk zestawów komputerowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Rozbiórka istniejącego obiektu oraz zaprojektowanie i wybudowanie budynku „B1” na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie

Znak sprawy: 39/ZZ/AZLZ/2017 Warszawa, dnia 03.08.2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 39/ZZ/AZLZ/2017 na „Rozbiórkę istniejącego obiektu oraz zaprojektowanie i wybudowanie budynku B1 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie”

Rzuty budynku sąsiadującego

Dokumenty w formacie dwg

 

remont pomieszczeń w budynku ,,P” na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie

znak sprawy: 36/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 36/ZZ/AZLZ/2017 na remont pomieszczeń w budynku ,,P” na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie

modernizacja Rozdzielni Głównej niskiego napięcia w budynku R na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie

znak sprawy: 29/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 29/ZZ/AZLZ/2017 na modernizację Rozdzielni Głównej niskiego napięcia w budynku R na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 25/ZZ/AZLZ/2017

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

przebudowa budynku D1 znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa

znak sprawy: 27/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 27/ZZ/AZLZ/2017 na przebudowa budynku D1 znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa

 

 

modernizacja hydraulicznej instalacji rurowej wysokiego ciśnienia na halach W1 i W2 Instytutu Lotnictwa

znak sprawy: 17/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 17/ZZ/AZLZ/2017 na modernizację hydraulicznej instalacji rurowej wysokiego ciśnienia na halach W1 i W2 Instytutu Lotnictwa