Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 20/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż 209 000 euro na: Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

sukcesywna dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego

znak sprawy: 16/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 16/ZZ/AZLZ/2017 na sukcesywną dostawę oprogramowania ANSYS lub równoważnego

Zakup i dostawa części zabudowy segmentowej do zabudowy silnika na stanowisku testowym.

znak sprawy: 18/ZK/AZLK/17                                                  Warszawa, dnia 13.04.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa  części zabudowy segmentowej do zabudowy silnika na stanowisku testowym.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zabudowy, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 11/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż 209 000 euro na: Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Organizacja pikniku rodzinnego dla pracowników

znak sprawy: 12/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu na organizację pikniku rodzinnego dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich rodzin.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej, niż 750 000 euro.

 

 

dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego

znak sprawy: 10/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 10/ZZ/AZLZ/2017 na dostawę oprogramowania ANSYS lub równoważnego

dostawa pakietu Microsoft Software Assurance – Open Value lub licencji równoważnej

znak sprawy: 04/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 04/ZZ/AZLZ/2017 na dostawę pakietu Microsoft Software Assurance – Open Value lub licencji równoważnej

Dostawa mebli biurowych, konferencyjnych, gabinetowych oraz mebli kuchennych, wraz z ich montażem

Znak sprawy: 3/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia równej lub większej niż 209 000 euro na: Dostawę mebli biurowych, konferencyjnych, gabinetowych oraz mebli kuchennych, wraz z ich montażem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń biurowych Zamawiającego

Znak sprawy: 71/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia równej lub większej niż 209 000 euro na: Dostawę tuszy i tonerów do urządzeń biurowych Zamawiającego  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Wykonywanie usługi ochrony SUFO na terenie Instytutu Lotnictwa

znak sprawy: 102/ZZ/AZLZ/2016

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonywanie usługi ochrony SUFO na terenie Instytutu Lotnictwa.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej, niż 750 000 euro.