Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę elektrycznego wózka widłowego na potrzeby projektu realizowanego w ramach PO IG

Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert na dostawę elektrycznego wózka widłowego na potrzeby projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” realizowanego w ramach PO IG.

Szczegóły dotyczące zamówienia umieszczone są w poniższym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę Drukarek 3D na potrzeby projektu realizowanego w ramach PO IG

Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert na dostawę Drukarek 3D na potrzeby projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” realizowanego w ramach PO IG.

Szczegóły dotyczące zamówienia umieszczone są w poniższym ogłoszeniu.

Dostawa urządzenia do napawania plazmowego oraz do spawania plazmowego z użyciem materiału dodatkowego lub bez materiału dodatkowego wraz z integracją z robotem.

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 74/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 30.07.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 74/DE/Z/15) na dostawę urządzenia do napawania plazmowego oraz do spawania plazmowego z użyciem materiału dodatkowego lub bez materiału dodatkowego wraz z integracją z robotemzgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę używanego silnika lotniczego Continental IO-240-B po całkowitym remoncie ( tzw overhauled engine ).

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: dostawa używanego silnika lotniczego Continental IO-240-B po całkowitym remoncie ( tzw overhauled engine ) czas pracy silnika po remoncie 0 godzin (zero godzin ).

Dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 73/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 24.07.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 73/DE/Z/15) na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej  zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dostawa mikroskopu cyfrowego Leica DMS1000 wraz z oprogramowaniem pozwalającym na obróbkę wyników oraz systemem do archiwizacji wyników

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę mikroskopu cyfrowego Leica DMS1000 wraz z oprogramowaniem pozwalającym na obróbkę wyników oraz systemem do archiwizacji wyników w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytów struktur nośnych – TEBUK. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO IG 2007-2013.

Dostawa służy wyłącznie do celów prac badawczych dotyczących ww. projektu i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę rejestratora lotu do rakiet sondujących

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę rejestratora w ramach realizacji projektu statutowego pn. „Projekt i budowa lotnego demonstratora rakiety sondującej do wynoszenia ładunków o masie 5 kg na 100km.”

Zakup rejestratora służy wyłącznie do celów prac badawczych dotyczących ww. projektu i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa wyposażenia laboratorium technologii wysokowytrzymałych kompozytów wraz z pracami adaptacyjnymi

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 46/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 15.07.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]                                   

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 46/DE/Z/15) na dostawę wyposażenia laboratorium technologii wysokowytrzymałych kompozytów  wraz z pracami adaptacyjnymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dostawa tokarki manualnej

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nr postępowania 47/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 15.07.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 47/DE/Z/15) na Dostawę tokarki manualnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie oznaczeń informacyjnych dla projektu realizowanego w ramach PO IG

Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert na wykonanie  oznaczeń informacyjnych dla projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” realizowanego w ramach PO IG.

Szczegóły dotyczące zamówienia umieszczone są w poniższym ogłoszeniu: