Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Demontaż istniejącego zespołu napędowego tunelu oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnie i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m

 

Nasz znak:  26/DU/Z/13                    Data  27.09.2013 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania  26/DU/Z/13, demontaż istniejącego zespołu napędowego tunelu oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnie i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 18/DU/Z/13, na obsługę serwisową bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawa wraz z montażem oraz szkoleniem, systemu telewizji przemysłowej.

 

Nasz znak:  20/DU/Z/13                    Data   11.07.2013 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr postępowania  20/DU/Z/13, na  dostawę  wraz z montażem oraz szkoleniem, systemu telewizji przemysłowej,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Wykonanie budowlanych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Nasz znak: 19/DU/Z/13                  Data:  02.07.2013 r.  

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 19/DU/Z/13, na wykonanie  budowlanych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Wykonanie zasilania w energię elektryczną stacji sprężania i osuszania powietrza w budynku T3 na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nasz znak:  18/DU/Z/13                    Data  26.06.2013 r. 

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 18/DU/Z/13, na wykonanie  zasilania w energię elektryczną stacji sprężania i osuszania powietrza w budynku T3 na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

zakup i dostawę kamery wielospektralnej wraz z filtrami i oprzyrządowaniem do samolotu UAV, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nasz znak: 14/DU/Z/13    Data: 24.04.2013 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr postępowania 14/DU/Z/13, na zakup i dostawę kamery wielospektralnej wraz z filtrami
i oprzyrządowaniem do samolotu UAV, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wykonanie rozbiórki konstrukcji wagi aerodynamicznej o ciężarze około 15 ton, w budynku T na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nasz znak: 04/DU/Z/13      Data  06.03.2013 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 04/DU/Z/13, na, wykonanie rozbiórki konstrukcji wagi aerodynamicznej o ciężarze około 15 ton, w budynku T na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych, w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, do 2 serwerowni, oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni, dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nasz znak: 57/DU/Z/12                           Data:   07.12.2012r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 57/DU/Z/12, na opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych,  w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, do 2 serwerowni, oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni,  dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opracowanie dokumentacji projektowej części informatycznej dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa w Warszawie wraz z udziałem w wyborze wykonawcy projektu, nadzorem autorskim oraz udziałem w odbiorze prac zrealizowanych na podstawie projektu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nasz znak: 56/DU/Z/12                          Data:   07.12.2012r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 56/DU/Z/12, na opracowanie dokumentacji projektowej części informatycznej dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa w Warszawie wraz z udziałem w wyborze wykonawcy projektu, nadzorem autorskim oraz udziałem w odbiorze prac zrealizowanych na podstawie projektu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Roczna prenumerata zagranicznych i krajowych czasopism dla Biblioteki Instytutu Lotnictwa na 2013 rok, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nasz znak: 54/DU/Z/12                              Data:  30.11.2012r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr  postępowania  54/DU/Z/12, na roczną  prenumeratę  zagranicznych i krajowych czasopism dla Biblioteki Instytutu Lotnictwa na 2013 rok, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.