Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę urządzenia „Różnicowy Kalorymetr Skaningowy (Differential Scanning Calorymetry)

Numer sprawy: 154/DE/Z/15

Data: 10.12.21015

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia „Różnicowy Kalorymetr Skaningowy”.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę komory do badań mechanicznych w niskich i wysokich temperaturach

Numer sprawy 152/DE/Z/15      Data: 10.12.21015

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę komory do badań mechanicznych w niskich i wysokich temperaturach.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę aparatury do pomiarów tensometrycznych, na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp.

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Numer sprawy: 157/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 10.12.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: Dostawa aparatury do pomiarów tensometrycznych.Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę urządzenia „Autoklaw 1m x 1,5m wraz z instalacją / Announcement of the order intention under article 4 point 8a of 29 January 2004 Public Procurement Law for delivery of Hot air autoclave 1 x 1,5 m with installation

Numer sprawy 151/DE/Z/15                                          Data: 10.12.2015

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: Autoklaw 1m x 1,5 m wraz z instalacją.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

Ref. No 151/DE/Z/15                                                Date: 11.12.2015

Acting under article 4 point 8a of 29 January 2004 Public Procurement Law (Journal of Laws of 2013, 907 as amended), hereinafter referred to as the “PPL”, Warsaw Institute of Aviation invites to submission of offers for realization an order: Hot air autoclave 1 x 1,5 m with installation.

The order is realized by the Institute of Aviation as a part of a project: „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych (Center for Innovative Aviation and Space Technologies), financed from funds of Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Mazovian Unit for United European Programs Introduction).

The order will be realized for R&D, experimental, scientific purposes and doesn’t serve mass production directed on profitability or R&D costs coverage.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia, na dostawę specjalistycznego piekarnika wysokotemperaturowego do wytwarzania kompozytów na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp..

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Numer sprawy: 156/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 10.12.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: Dostawa  specjalistycznego piekarnika wysokotemperaturowego do wytwarzania kompozytów. Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia, na dostawę specjalistycznej prasy hydraulicznej do wytwarzania kompozytów termoplastycznych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp..

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

znak sprawy: 155/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 10.12.2015r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: Dostawa specjalistycznej prasy hydraulicznej do wytwarzania kompozytów termoplastycznych. Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa zestawu ewaluacyjnego SDR do prototypowania układów nadawczo – odbiorczych

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 150/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 10.12.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: dostawa zestawu ewaluacyjnego SDR do prototypowania układów nadawczo – odbiorczych.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I -Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1. – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Beneficjentem jest Instytut Lotnictwa, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – formularz oferty

korekta ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa przenośnego analizatora wektorowego i analizatora widma, zestawu kalibracyjnego do badania urządzeń nadawczo – odbiorczych bezzałogowych systemów latających i satelitów

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 149/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 10.12.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: dostawa przenośnego analizatora wektorowego i analizatora widma, zestawu kalibracyjnego do badania urządzeń nadawczo – odbiorczych bezzałogowych systemów latających i satelitów.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I -Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1. – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Beneficjentem jest Instytut Lotnictwa, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenie zamówienia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – formularz oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa spektrometru do badań in situ próbek gleb i skał w celach porównawczych do badań geologii planet, w tym Ziemi

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 148/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 10.12.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]                

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: dostawa spektrometru do badań in situ próbek gleb i skał w celach porównawczych do badań geologii planet, w tym Ziemi.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I -Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1. – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Beneficjentem jest Instytut Lotnictwa, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – formularz oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa systemu pomiaru przepływu objętościowego powietrza

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 143/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 10.12.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]    

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 143/DE/Z/15, pn. dostawa systemu pomiaru przepływu objętościowego powietrzazgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1, 1a-1d do SIWZ – formularz oferty oraz wzory oświadczeń

Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania