Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Zakup i dostawa aparatury specjalnej, na potrzeby Zakładu Konwersji Energii.

znak sprawy: 10/ZK/AZLK/17                                        Warszawa, dnia 13.03.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert na realizację zamówienia pn. zakup i dostawa aparatury specjalnej, na potrzeby Zakładu Konwersji Energii.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

 

Dostawa serwozaworów MTS 252.24G-04 oraz MTS 252.24G-04 w ramach Servovalve Exchange.

znak sprawy: 09/ZK/AZLK/17                                                                     Warszawa, dnia 10.03.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa serwozaworów MTS 252.24G-04 oraz MTS 252.24G-04 w ramach Servovalve Exchange.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwozaworów, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Rozbudowa szaf sterowniczych, akwizycyjnych i zasilających w laboratorium badawczym.

znak sprawy: 08/ZK/AZLK/17                                                                    Warszawa, dnia 28.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. rozbudowa szaf sterowniczych, akwizycyjnych i zasilających w laboratorium badawczym.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa szaf  sterowniczych, akwizycyjnych i zasilających w laboratorium badawczym, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Zakup i dostawa uszczelnienia statycznego do zastosowania we wrzecionie.

znak sprawy: 07/ZK/AZLK/17                                                    Warszawa, dnia 22.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa uszczelnienia statycznego do zastosowania we wrzecionie.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uszczelnienia statycznego do zastosowania we wrzecionie, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Zakup i dostawa dwóch kompletów łożysk ślizgowych, do zastosowania we wrzecionie.

znak sprawy: 06/ZK/AZLK/17                                                              Warszawa, dnia 22.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa dwóch kompletów łożysk ślizgowych, do zastosowania we wrzecionie.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łożysk do prób stanowiskowych, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Zakup i dostawa system sterowania oraz akwizycji danych, do stanowisk pomiarowych.

znak sprawy: 05/ZK/AZLK/17                                                                       Warszawa, dnia 21.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert na realizację zamówienia pn. zakup i  dostawa system sterowania oraz akwizycji danych, do stanowisk pomiarowych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu, które będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Sukcesywne świadczenie usług obsługi strzałowej

Nr sprawy: 09/ZZ/AZLZ/2017

Zamawiający informuje, że Instytut Lotnictwa informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na sukcesywne świadczenie usług obsługi strzałowej.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) tj. przedmiotem zamówienia jest usługa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, która nie służy prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Wykonanie form i łopat helikopterowych.

znak sprawy: 04/ZK/AZLK/17                                                             Warszawa, dnia 14.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie form i łopat helikopterowych.
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łopat do prób stanowiskowych, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa gazów technicznych do Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów.

znak sprawy: 03/ZK/AZLK/17                                                             Warszawa, dnia 10.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa gazów technicznych do Laboratorium Wymiany Ciepła
i Mechaniki Płynów.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

 

Rozbudowa stanowiska badawczego do badań/opracowania technologii lutowania naprawczego komponentów turbin gazowych.

znak sprawy: 02/ZK/AZLK/17                                                                                  Warszawa, dnia 09.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. rozbudowa stanowiska badawczego do badań/opracowania technologii lutowania naprawczego komponentów turbin gazowych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stanowiska, które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.