Główny Specjalista ds. redakcji czasopisma

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Głównego specjalisty ds. redakcji czasopisma został wybrany Pan Bogdan Sojkin zamieszkały w Poznaniu.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. monitorowania i rozliczeń projektów

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń projektów została wybrana Pani Edyta Struzik zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Młodszy Inżynier

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Młodszego Inżyniera została wybrana Pani Kaja Nadolna zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Technik

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Technik został wybrany Pan Grzegorz Bąbrych zamieszkały w Piastowie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Kierownik Działu Kadr i Płac

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Kierownika Działu Kadr i Płac została wybrana Pani Bożena Jaguścik, zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Inżynier Konstruktor

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżyniera Konstruktora została wybrana Pani Weronika Jaworska, zamieszkała w Kielcach.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Inżynier Mechanik w branży wydobycia ropy i gazu

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżyniera Mechanika w branży wydobycia ropy i gazu został wybrany Pan Waldemar Kurlapski, zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Inżynier ds. Materiałów i Spawalnictwa

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżyniera ds. materiałów i spawalnictwa został wybrany Pan Robert Baron, zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. zakupów

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. zakupów została wybrana Pani Katarzyna Peters, zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Inżynier Oprogramowania Systemów Wbudowanych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżyniera Oprogramowania Systemów Wbudowanych został wybrany Pan Jakub Standarski, zamieszkały w Działdowie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.