Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 26/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 26/ZZ/AZLZ/2018 na „obsługę serwisową bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa”.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 10 maja, 2018 @ 12:32