• English

Działalność

Informacje o Instytucie:

Instytut Lotnictwa w Warszawie działający od 1926 roku stanowi główne centrum badawczo-rozwojowe i projektowe w Polsce w dziedzinach lotniczych i pokrewnych.
Instytut Lotnictwa jest instytutem badawczym. Nasze usługi świadczymy dla kilkudziesięciu firm i przedsiębiorstw w: Polsce, krajach Unii Europejskiej, USA i Kanadzie. Wieloletnie doświadczenie poparte współczesnymi osiągnięciami z dziedziny najnowszych technologii i znajomością współczesnych technik projektowych jest gwarantem naszych możliwości w świadczeniu usług dla szerokiego kręgu odbiorców.

Zakres działalności:

PRACE BADAWCZE I PROJEKTOWE

Instytut oferuje wykonanie:

 • Zleconych projektów podzespołów i części silników spalinowych – odrzutowych i tłokowych,
 • Zleconych projektów kompozytowych i metalowych struktur cienkościennych oraz elementów samolotów, pojazdów i wszelkiego rodzaju maszyn i mechanizmów,
 • Projektów, badań, analiz i ekspertyz z dziedziny aerodynamiki środków transportu, urządzeń przemysłowych oraz konstrukcji budowlanych,
 • Badań laboratoryjnych wytrzymałości i niezawodności samolotów i ich części, silników spalinowych oraz wszelkich zespołów i podzespołów innych maszyn i urządzeń,
 • Badań laboratoryjnych wytrzymałości i niezawodności w rzeczywistych warunkach środowiskowych takich jak: zmiany temperatury, wilgotności, zasolenia, zabrudzenia (zakurzenia), hałasu i promieniowania.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

W ramach prac własnych w Instytucie prowadzone są prace o charakterze poznawczym i rozwojowym w następujących dziedzinach:

 • Optymalizacji brył oraz przepływów i opływów aerodynamicznych,
 • Badania własności materiałów i elementów konstrukcji w ramach symulacji równocześnie występujących obciążeń: mechanicznych, cieplnych i środowiskowych,
 • Procesów spalania w silnikach spalinowych oraz optymalizacji spalania różnych mediów w różnych warunkach,
 • Projektowania i technologii pojazdów na poduszkach powietrznych,
 • Mechanicznych i aerodynamicznych niekonwencjonalnych sposobów magazynowania i pozyskiwania energii,
 • Projektowania, badań i certyfikacji samolotów lekkich.

INNE USŁUGI

Instytut prowadzi ponadto działalność w następującym zakresie:

 • Doradztwa, ekspertyz, opiniowania i prowadzenia procesów certyfikacyjnych wyrobów,
 • Wydawniczą: monografie książkowe, “Prace Instytutu Lotnictwa” (periodyk),
 • Upowszechnieniową, poprzez organizowanie narad, seminariów i konferencji tematycznych, a także udostępniając specjalistyczne woluminy z własnej biblioteki.