• English

Prawo

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
centrala: (+48) 22 846 00 11
fax: (+48) 22 846 44 32

Dokumenty rejestrowe

Statut (PDF rozmiar 184 KB)

KRS
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034960

NIP
525-000-84-94

Regon
000037374

Numer konta bankowego
Bank PKO SA
90 1240 6247 1111 0000 4977 2760