wykonywanie usługi ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia przez SUFO na terenie Instytutu Lotnictwa

znak sprawy: 76/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonywanie usługi ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia przez SUFO na terenie Instytutu Lotnictwa.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej, niż 750 000 euro.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 12 grudnia 2017, godz. 11:10