Biuro prasowe

Dyrekcja
O Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa
Historia
Logotypy
Kontakt

Dyrekcja

dr inż. Paweł Stężycki, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

mgr inż. Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

O Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa to polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie.

Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. Instytut Lotnictwa prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie: konstrukcji lotniczych, technologii kosmicznych, bezpieczeństwa, silników lotniczych, aerodynamiki, napędów, kompozytów, badań materiałowych.

MISJA
Misją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych.

CENTRA BADAWCZE
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa dzieli się na siedem pionów merytorycznych:

  • Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
  • Centrum Nowych Technologii
  • Centrum Technologii Kompozytowych
  • Centrum Technologii Kosmicznych
  • Centrum Transportu i Konwersji Energii
  • Centrum Usług Inżynierskich
  • Engineering Design Center

CELE STRATEGICZNE
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa konsekwentnie realizuje cele strategiczne, którymi są:

  • osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych pod względem merytorycznym instytutów badawczych Europy,
  • bycie konkurencyjnym na światowym rynku badań.

Strategia opiera się na stymulowaniu i aktywnym udziale w zróżnicowanych priorytetach europejskich i światowych. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa kontynuuje i rozszerza kierunki badawcze dotyczące wszystkich aspektów sektora lotniczego. Upowszechnia i wdraża wyniki badań oraz prowadzi działalność edukacyjną. Współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa inwestuje w rozwój kadry naukowo-badawczej oraz infrastruktury badawczej. Wzmacnia potencjał ludzki i organizacyjny.

Historia

Historia Instytutu Lotnictwa (obecnie: Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa) nierozerwalnie łączy się z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach polskiego lotnictwa – od pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez cały XX wiek, po nowe tysiąclecie.

Początki działalności Instytutu Lotnictwa sięgają połowy lat dwudziestych XX wieku. 1 sierpnia 1926 roku powołano do życia Instytut Badań Technicznych Lotnictwa. Rolą Instytutu było prowadzenie certyfikacji wyrobów polskiego przemysłu lotniczego. Do wybuchu II wojny światowej w Instytucie przeprowadzono badania ponad 100 samolotów i szybowców przeznaczonych do celów wojskowych i cywilnych.

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęła się odbudowa bazy badawczej i wznowienie działalności Instytutu. Z końcem lat czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych Instytut Lotnictwa aktywnie włączył się we współpracę z polskim przemysłem lotniczym. To właśnie w Instytucie opracowano projekt wstępny i makietę samolotu odrzutowego TS-11 Iskra. Tutaj też skonstruowano pierwszy polski śmigłowiec wielozadaniowy BŻ-4 Żuk. Badania samolotów i śmigłowców realizowano także w kolejnych dekadach. Równolegle prowadzono również badania silników – m.in. nad pierwszym polskim silnikiem odrzutowym SO-1, które trwały od 1956 roku.

W latach 1955-1979 prowadzono zaawansowane prace w dziedzinie techniki rakietowej m.in. nad rakietami meteorologicznymi Meteor. Od 1969 roku Instytut Lotnictwa uczestniczy także w badaniach przestrzeni kosmicznej. W czterdzieści pięć lat od rozpoczęcia prac w tym zakresie powołane zostało w Instytucie Lotnictwa –  Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych, które będzie jedną z najbardziej konkurencyjnych jednostek tego typu w Polsce.

Z początkiem nowego tysiąclecia Instytut Lotnictwa wkroczył w nowy etap rozwoju. W 2000 roku rozpoczęto strategiczną współpracę z General Electric na mocy której powstało biuro konstrukcyjne Engineering Design Center, w którym zatrudnionych jest ponad 1800 polskich inżynierów. Z kolei, na mocy umowy offsetowej zawartej w 2004 roku pomiędzy firmą Pratt&Whitney a Instytutem Lotnictwa powstało Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji. Współpraca z międzynarodowymi firmami pozwoliła Instytutowi Lotnictwa na świadczenie usług na światowym rynku badań. W wyniku tej współpracy powstało wiele nowoczesnych laboratoriów badawczych, wyposażonych w najnowszą aparaturę i urządzenia pomiarowe.

Logotypy

Logo

Opis

Format PNG i EPS

logo - Instytut-Lotnictwa-standard_resize

 

Instytut Lotnictwa

 

ZIP

logo - Institute-of-Aviation-standard_resize

 

Institute of Aviation

 

ZIP

logo - Centrum-Badan-Materialow-i-Konstrukcji_resize

 

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

 

ZIP

logo - Materials-and-Structures-Research-Center_resize

 

Materials and Structures Research Center

 

ZIP

logo - Centrum-Nowych-Technologii_resize

 

Centrum Nowych Technologii

 

ZIP

logo - Center-of-New-Technologies_resize

 

 Center of New Technologies

 

ZIP

logo - Centrum-Technologii-Kompozytowych_resize

 

Centrum Technologii Kompozytowych

 

ZIP

logo - Center-for-Composite-Technologies_resize

 

Center for Composite Technologies

 

ZIP

logo - Centrum-Technologii-Kosmicznych_resize

 

Centrum Technologii Kosmicznych

 

ZIP

logo - Center-of-Space-Technologies_resize

 

Center of Space Technologies

 

ZIP

logo-Centrum-Transportu-i-Konwersji-Energii-resize

 

Centrum Transportu i Konwersji Energii

 

ZIP

 

logo-Center-of-Transportation-and-Energy-Conversion-resize

 

Center of Transportation and Energy Conversion

 

ZIP

logo - Engineering-Design-Center_resize

 

Engineering Design Center

 

ZIP

 

Wszystkie loga

ZIP

Kontakt

Kierownik Działu Marketingu
mgr Marek Gospodarczyk
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 553
mail: marek.gospodarczyk[at]ilot.edu.pl