• English

Biuro prasowe

Informacje prasowe
Dyrekcja
O Instytucie Lotnictwa
Historia
Logotypy
Folder
Kontakt

Informacje prasowe

Dyrekcja

dr inż. Paweł Stężycki, Dyrektor Instytutu Lotnictwa

mgr inż. Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa

O Instytucie Lotnictwa

Instytut Lotnictwa to polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie.

Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. Instytut Lotnictwa prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie: konstrukcji lotniczych, technologii kosmicznych, bezpieczeństwa, silników lotniczych, aerodynamiki, napędów, kompozytów, badań materiałowych.

MISJA
Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych.

CENTRA BADAWCZE
Instytut Lotnictwa dzieli się na sześć pionów merytorycznych:

  • Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
  • Centrum Nowych Technologii
  • Centrum Technologii Kompozytowych
  • Centrum Technologii Kosmicznych
  • Centrum Transportu i Konwersji Energii
  • Engineering Design Center

CELE STRATEGICZNE
Instytut Lotnictwa konsekwentnie realizuje cele strategiczne, którymi są:

  • osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych pod względem merytorycznym instytutów badawczych Europy,
  • bycie konkurencyjnym na światowym rynku badań.

Strategia opiera się na stymulowaniu i aktywnym udziale w zróżnicowanych priorytetach europejskich i światowych. Instytut Lotnictwa kontynuuje i rozszerza kierunki badawcze dotyczące wszystkich aspektów sektora lotniczego. Upowszechnia i wdraża wyniki badań oraz prowadzi działalność edukacyjną. Współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi.

Instytut Lotnictwa inwestuje w rozwój kadry naukowo-badawczej oraz infrastruktury badawczej. Wzmacnia potencjał ludzki i organizacyjny.

Pobierz informację wraz ze zdjęciami (zip).

Historia

Historia Instytutu nierozerwalnie łączy się z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach polskiego lotnictwa – od pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez cały XX wiek, po nowe tysiąclecie.

Początki działalności Instytutu Lotnictwa sięgają połowy lat dwudziestych XX wieku. 1 sierpnia 1926 roku powołano do życia Instytut Badań Technicznych Lotnictwa. Rolą Instytutu było prowadzenie certyfikacji wyrobów polskiego przemysłu lotniczego. Do wybuchu II wojny światowej w Instytucie przeprowadzono badania ponad 100 samolotów i szybowców przeznaczonych do celów wojskowych i cywilnych.

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęła się odbudowa bazy badawczej i wznowienie działalności Instytutu. Z końcem lat czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych Instytut aktywnie włączył się we współpracę z polskim przemysłem lotniczym. To właśnie w Instytucie Lotnictwa opracowano projekt wstępny i makietę samolotu odrzutowego TS-11 Iskra. Tutaj też skonstruowano pierwszy polski śmigłowiec wielozadaniowy BŻ-4 Żuk. Badania samolotów i śmigłowców realizowano także w kolejnych dekadach. Równolegle prowadzono również badania silników – m.in. nad pierwszym polskim silnikiem odrzutowym SO-1, które trwały od 1956 roku.

W latach 1955-1979 prowadzono zaawansowane prace w dziedzinie techniki rakietowej m.in. nad rakietami meteorologicznymi Meteor. Od 1969 roku Instytut Lotnictwa uczestniczy także w badaniach przestrzeni kosmicznej. W czterdzieści pięć lat od rozpoczęcia prac w tym zakresie powołane zostało w Instytucie Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych, które będzie jedną z najbardziej konkurencyjnych jednostek tego typu w Polsce.

Z początkiem nowego tysiąclecia Instytut Lotnictwa wkroczył w nowy etap rozwoju. W 2000 roku rozpoczęto strategiczną współpracę z General Electric na mocy której powstało biuro konstrukcyjne Engineering Design Center, w którym zatrudnionych jest ponad 1800 polskich inżynierów. Z kolei, na mocy umowy offsetowej zawartej w 2004 roku pomiędzy firmą Pratt&Whitney a Instytutem Lotnictwa powstało Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji. Współpraca z międzynarodowymi firmami pozwoliła Instytutowi Lotnictwa na świadczenie usług na światowym rynku badań. W wyniku tej współpracy powstało wiele nowoczesnych laboratoriów badawczych, wyposażonych w najnowszą aparaturę i urządzenia pomiarowe.

Pobierz informację (doc).

Logotypy

Logo

Opis

Format PNG i EPS

logo - Instytut-Lotnictwa-standard_resize

 

Instytut Lotnictwa

 

ZIP

logo - Institute-of-Aviation-standard_resize

 

Institute of Aviation

 

ZIP

logo - Centrum-Badan-Materialow-i-Konstrukcji_resize

 

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

 

ZIP

logo - Materials-and-Structures-Research-Center_resize

 

Materials and Structures Research Center

 

ZIP

logo - Centrum-Nowych-Technologii_resize

 

Centrum Nowych Technologii

 

ZIP

logo - Center-of-New-Technologies_resize

 

 Center of New Technologies

 

ZIP

logo - Centrum-Technologii-Kompozytowych_resize

 

Centrum Technologii Kompozytowych

 

ZIP

logo - Center-for-Composite-Technologies_resize

 

Center for Composite Technologies

 

ZIP

logo - Centrum-Technologii-Kosmicznych_resize

 

Centrum Technologii Kosmicznych

 

ZIP

logo - Center-of-Space-Technologies_resize

 

Center of Space Technologies

 

ZIP

logo-Centrum-Transportu-i-Konwersji-Energii-resize

 

Centrum Transportu i Konwersji Energii

 

ZIP

 

logo-Center-of-Transportation-and-Energy-Conversion-resize

 

Center of Transportation and Energy Conversion

 

ZIP

logo - Engineering-Design-Center_resize

 

Engineering Design Center

 

ZIP

 

Wszystkie loga

ZIP

Folder

Wersja polska Wersja angielska

Kontakt

Kierownik Działu Marketingu
mgr Marek Gospodarczyk
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 553
mail: marek.gospodarczyk[at]ilot.edu.pl