Aktualności

Aktualności

Instytut Lotnictwa w Warszawie przeszedł pozytywnie procedurę audytu informatycznego, który wykonała warszawska firma FUEGO. Cały proces trwał ponad rok.  Procedura zakończona została przyznaniem certyfikatu, który potwierdza, że Instytut Lotnictwa posiada status legalnego użytkownika, przestrzega postanowień umów licencyjnych i wdrożył wymagane procedury zarządzania oprogramowaniem.

Aktualności

Laboratorium Badań Nieniszczących CBMK pozyskało nowa aparaturę do badań materiałów i obiektów w zakresie metody prądów wirowych i metody ultradźwiękowej. Aparatura ta umożliwia zlokalizowanie i określenie wad materiałowych takich jak defektoskopia – pęknięcia, wtrącenia, korozja, rozwarstwienia, wady złączy spawanych oraz określenie własności i parametrów fizycznych materiałów, m.in. konduktywność, prędkości propagacji fal, tłumienie, pomiary geometrii, pomiary grubości warstw nakładanych, określenie stopnia skorodowania. Więcej w serwisie

Aktualności

1 kwietnia 2009 roku w Instytucie Lotnictwa przedstawiciele Scientific Diplomatic Club zrzeszającego attache naukowych ambasad akredytowanych w Polsce. Goście zapoznali się z pracami badawczo – rozwojowymi prowadzonymi w ramach szerokiej współpracy międzynarodowej Instytutu, ich organizacją, zakresem badań i wyposażeniem stanowisk badawczych. Na zakończenie wizyty odwiedzili kilka wybranych laboratoriów Centrum Nowych Technologii oraz Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Aktualności

1 kwietnia w Instytucie Lotnictwa odbyło  się uroczyste przekazanie Kołu Naukowemu Lotników na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej czeku, z którego środki przeznaczone mają być na rozwój badań prowadzonych przez studentów  (m.in. projekt SyMELator 2). Koło ściśle współpracuje z Engineering Design Center,  centrum inżynierskim założonym przez Instytut Lotnictwa oraz firmę General Electric (GE). W uroczystości udział wzięli: pani  Magdalena Nizik – Dyrektor GE EDC,  Witold

1 100 101 102 103