Aktualności

Aktualności

SCRATCH (www.aero-scratch.net) i AEROSME (www.aerosme.com) – projekty wspomagające działalność badawczo-rozwojową ok. 7000 małych i średnich…

Aktualności

W dniu 23 kwietnia Antoni Niepokólczycki wziął udział w CREATE Technology Watch Workshop. Impreza odbyła…

Aktualności

Instytut Lotnictwa w Warszawie przeszedł pozytywnie procedurę audytu informatycznego, który wykonała warszawska firma FUEGO. Cały proces trwał ponad rok.  Procedura zakończona została przyznaniem certyfikatu, który potwierdza, że Instytut Lotnictwa posiada status legalnego użytkownika, przestrzega postanowień umów licencyjnych i wdrożył wymagane procedury zarządzania oprogramowaniem.

Aktualności

Laboratorium Badań Nieniszczących CBMK pozyskało nowa aparaturę do badań materiałów i obiektów w zakresie metody prądów wirowych i metody ultradźwiękowej. Aparatura ta umożliwia zlokalizowanie i określenie wad materiałowych takich jak defektoskopia – pęknięcia, wtrącenia, korozja, rozwarstwienia, wady złączy spawanych oraz określenie własności i parametrów fizycznych materiałów, m.in. konduktywność, prędkości propagacji fal, tłumienie, pomiary geometrii, pomiary grubości warstw nakładanych, określenie stopnia skorodowania. Więcej w serwisie

1 101 102 103 104