Aktualności

Aktualności

Przedmiotem projektu, w sferze technicznej i badawczej jest statek powietrzny – wiropłat o właściwościach pośrednich między typowymi śmigłowcami, a wiatrakowcami, o zdolności pionowego startu i lądowania o prostej budowie, z możliwościami przelotowymi zbliżonymi do samolotowych, jednocześnie bez uzależnienia się od pasów startowych. W ramach projektu zostaną opracowane, wykonane i przebadane podzespoły mogące stanowić niezależne wdrożenia i lotny demonstrator technologii przebadany w locie pod nadzorem ULC. Więcej informacji pod tym adresem.

Aktualności

Wydawnictwa Naukowe wydały drugą pozycję z serii Biblioteka Historyczna Instytutu Lotnictwa. Publikacja prof. Bolesława Orłowskiego pt.: „Polska przygoda z techniką. Wielkie i małe sukcesy polskich inżynierów, wynalazców i menadżerów” w zajmujący sposób udowadnia, że Polacy od zarania dziejów mieli ogromny wpływ na rozwój nauki i techniki. Przedstawia dokonania inżynierów, wynalazców i menadżerów, których efekty pracy są powszechnie znane, ale często bez świadomości, że to zasługa Polaków.

Aktualności

Ukazała się nowa publikacja z serii Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Monografia prof. Mariana Jeża pt.: ”Transport lotniczy a zrównoważony rozwój” jest pozycją, która powstała w wyniku doświadczeń 40-letniej pracy w Instytucie Lotnictwa, wymiany wyników nowych projektów i współpracy w lotniczych sieciach europejskich oraz adaptacji tej wiedzy do potrzeb studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Nowe zagrożenia cywilizacji jak: niepewna przyszłość energetyki, antropogenne zmiany klimatyczne, ogromne zróżnicowanie poziomu

Aktualności

W Instytucie Lotnictwa został powołany Zespół ds. zarządzania wiedzą. Nowa komórka odpowiedzialna będzie, między innymi za: identyfikację oraz uporządkowanie istniejących zasobów wiedzy, opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na dostęp do ich aktualizacji, stworzenie warunków do rozwoju kultury przekazywania i dzielenia się wiedzą oraz kreację mechanizmów ochronnych dla pełnego systemu zarządzania wiedzą.

Aktualności

3-4 grudnia 2009 roku w Waszyngtonie odbyła się Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Było to dziesiąte, jubileuszowe spotkanie naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów rządów Polski i Stanów Zjednoczonych. Organizatorami konferencji są: Instytut Lotnictwa, Amerykańska Akademia Nauk, Polska Akademia Nauk, Fundacja Wymiany Innowacji w Nauce i Technice oraz Fundacja The Activity for Innovation and Economic Growth.

Aktualności

24 listopada 2009 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyło się specjalne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, w którym uczestniczył Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz pracownik naukowy Instytutu, Prezydent Kongresu EUROPEAN KONES Antoni Jankowski. Celem spotkania było uczczenie jubileuszu 90-tych urodzin pierwszego Prezydenta RP na uchodźctwie, Ryszarda Kaczorowskiego oraz 100 rocznicy urodzin Tadeusza Sołtyka. Podczas spotkania Dyrektor Instytutu

1 85 86 87 88 89 92