Projekty

Projekty tebuk

Projekt “Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych”,

Projekty Baltic Air Cargo Net

Projekt Baltic.AirCargo.Net, pn. „Poprawa sektora lotnictwa towarowego poprzez wykorzystanie zorientowanych usługowo metod teleinformatycznych oraz sieci logistycznych” został…

Projekty STMS

Projekt rozwojowy nr NR10-0023-04 „System Transportu Małymi Samolotami – Analizy i Opracowania Modelu Transportowego (STMS)”…