Dialogi techniczne

Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.
Dialogi techniczne

numer sprawy: 61/ZA/AZAZ/16                                                                          Warszawa dnia 22.08.2016 r. Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego,…

Dialogi techniczne

numer sprawy: 53/ZA/AZAZ/16                                                                  Warszawa dnia 22.07.2016r. Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie…