Przetargi i ogłoszenia

Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.
Przetargi i ogłoszenia

znak sprawy: 96/ZK/AZLK/17                              Warszawa, dnia 30.11.2017 r. Działając w oparciu o art. 4 d ust.1,…

1 5 6 7 8 9 34