Przetargi i inne tryby w ustawie PzP

Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.
Przetargi i inne tryby w ustawie PzP

znak sprawy: 29/DE/Z/16                                                      dnia. 13.04.2016r. Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia…

1 6 7 8 9