Dyrektor Centrum Technologii Kompozytowych
mgr inż. Konrad Kozaczuk
+ 48 512 025 853
+48 22 188 39 71
konrad.kozaczuk@ilot.edu.pl

Biuro Centrum Technologii Kompozytowych
+48 22 188 39 51
ckt@ilot.edu.pl

Kierownik Laboratorium Badań Kompozytów
mgr inż. Małgorzata Zalewska
+48 22 112 39 06
malgorzata.zalewska@ilot.edu.pl

Kierownik Zakładu Technologii Struktur Kompozytowych
mgr inż. Piotr Koperniak
+48 22 188 39 08
piotr.koperniak@ilot.edu.pl

Kierownik Zakładu Projektowego
dr inż. Bartłomiej Waśniewski
+48 22 188 37 87
bartlomiej.wasniewski@ilot.edu.pl