Badania wytrzymałościowe:

 • rozciąganie – ASTM 3039,
 • ściskanie – ASTM D3410 oraz ASTM D6641,
 • ściskanie próbki z otworem – ASTM D6484,
 • rozciąganie próbki z otworem – ASTM D5766,
 • ścinanie przez rozciąganie – ASTM D3518,
 • trójpunktowe zginanie – ASTM D790,
 • zginanie długiej belki – ASTM D7249,
 • odrywanie przekładki – ASTM C297,
 • rozciąganie połączeń sworzniowych – ASTM D5961,
 • badanie wytrzymałości resztkowej po uderzeniu -ASTM D7137,
 • ścinanie międzywarstwowe – ASTM D5379,
 • wytrzymałość włókien – ASTM D4018,
 • ścinanie jednozakładkowych połączeń klejonych – ASTM D1002,
 • odrywanie kleju metodą swobodnych wałków – ASTM D 3167,
 • odrywanie kleju metodą wspinającego bębna – ASTM D1781,
 • ocena odporności na uszkodzenia
 • zginanie krótkiej belki – ASTM D2344,

Badanie odporności na pękanie:

 • I sposób pękania – ASTM D5528 (badania statyczne),
  ASTM D6115 (badania zmęczeniowe),
 • II sposób pękania – ASTM D7905,
 • mieszany I/II sposób pękania – ASTM D6671,

Badania udarowe:

 • odporność na uderzenia – ASTM D7136.

Badania fizyko-chemiczne:

 • kondycjonowanie w płynach,
 • gęstość – ASTM D792,
 • zawartość włókien – ASTM D3171,
 • zawartość żywicy w kompozycie
 • przepływ żywicy (resin flow)
 • zawartość składników lotnych w materiale kompozytowym
 • czas żelowania prepregu
 • średnia grubość warstwy w wytworzonym kompozycie
 • współczynnik rozszerzalności cieplnej – ASTM E228.
 • temperatura zeszklenia – ASTM E1640 i ASTM D7028.
 • temperatury przemian fazowych oraz entalpii topnienia i krystalizacji polimerów – ASTM D3418
 • temperatura zeszklenia – ASTM E1356