Zadania zakładu:

  • opracowywanie programów badawczych mających na celu zastosowanie zaawansowanych materiałów kompozytowych,
  • skuteczna komunikacja z instytucjami finansującymi, partnerami przemysłowymi i z uniwersytetami w ramach prowadzonego projektu,
  • monitorowanie i raportowanie postępów projektów,
  • analiza numeryczna struktur kompozytowych.

Zakres prac:

  • statyczna i dynamiczna analiza lotniczych struktur kompozytowych,
  • termoplastyczne materiały kompozytowe,
  • zastosowanie grafenu w strukturach kompozytowych,
  • ocena odporności na uszkodzenia,
  • zagadnienia odwrotne w mechanice materiałów
  • korelacja badań eksperymentalnych z analizą numeryczną.