Możliwości Zakładu Technologii Struktur Kompozytowych:

Przygotowanie form:

  • obróbka modeli wzorcowych,
  • frezowanie form,
  • prepregi bezautoklawowe (OOA),
  • infuzja,
  • laminowanie „na mokro”.

Struktury kompozytowe:

  • prepregi bezautoklawowe (OOA),
  • infuzja,
  • laminowanie „na mokro”.

Ultradźwiękowe badania nieniszczące struktur kompozytowych:

  • wykrywanie wad w próbkach z kompozytu monolitycznego,
  • wykrywanie wad w strukturach przekładkowych.

Zakład struktur - zakład projektowy