Demontaż istniejącego zespołu napędowego tunelu oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnie i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m

0

 

Nasz znak:  26/DU/Z/13                    Data  27.09.2013 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania  26/DU/Z/13, demontaż istniejącego zespołu napędowego tunelu oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnie i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:13 przez admin