• English

Dialog techniczny na dostawę platformy zakupowej do udzielania zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

0

Nr sprawy 45/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa platformy zakupowej do udzielania zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu dostaw będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik nr 2 do Informacji o dialogu.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 12 stycznia 2018 o 13:40:21 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
  • 12 stycznia 2018 o 13:40:21 przez Edyta Sitnik
  • 21 września 2017 o 16:14:41 przez Edyta Sitnik