• English

Dialog techniczny na dostawę przenośnego urządzenia do polerowania i trawienia elektrolitycznego do laboratorium badawczego oraz szkolenie w zakresie użytkowania ww. urządzenia

0

numer sprawy: 61/ZA/AZAZ/16                                                                          Warszawa dnia 22.08.2016 r.

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa przenośnego urządzenia do polerowania i trawienia elektrolitycznego do laboratorium badawczego oraz szkolenie w zakresie użytkowania ww. urządzenia. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu prac będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik  nr 1,  do niniejszej informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.