• English

Dialog techniczny na wykonanie instalacji przepływu wewnętrznego w tunelu 5m

0

numer sprawy: 34/ZA/AZAZ/16                               Warszawa dnia 27.04.2016r.

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu oraz wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji sprężonego powietrza oraz jej integracji z istniejącym systemem sterowania tunelu aerodynamicznego niskich prędkości  T-3 (F 5m).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji