• English

Dialog techniczny na wykonanie (w obiektach zamawiającego) montażu oraz kontrolowanego wybuchu, w celu odcięcia łopaty od wirnika wentylatora, silnika lotniczego.

0

numer sprawy: 33/ZA/AZAZ/16                                                  Warszawa dnia 27.04.2016r.

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie (w obiektach zamawiającego) montażu oraz kontrolowanego wybuchu, w celu odcięcia łopaty od wirnika wentylatora, silnika lotniczego.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji