• English

Prace Instytutu Lotnictwa

Doktoranci i doktorantki mogą opublikować swoje artykuły naukowe w:

„Pracach Instytutu Lotnictwa” (strona czasopisma)
Innych czasopismach naukowych (wykaz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

„Prace Instytutu Lotnictwa” wydawane są jako czasopismo naukowe od 1956 roku. Znajdują się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czasopiśmie publikowane są nowe, oryginalne artykuły autorstwa pracowników naukowych z kraju i zagranicy. Tematyka publikacji jest ściśle związana z obszarem działalności Instytutu, w szczególności z realizowanymi tu projektami i pracami naukowymi oraz organizowanymi konferencjami naukowymi. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim. Przed publikacją w „Pracach Instytutu Lotnictwa” wszystkie artykuły są recenzowane.

Pytania odnośnie doktoratów i publikacji prosimy kierować na poniższy adres:

Dyrektor ds. Naukowych
dr hab. inż. Andrzej Leski
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 225
e-mail: andrzej.leski[at]ilot.edu.pl
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa