• English

Doposażenie systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne o komorę klimatyczną oraz końcówkę mocy 10 kW

0

Nasz znak: 11/DE/Z/15                Data 17.03.2015 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 11/DE/Z/15) na  Doposażenie systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne o komorę klimatyczną oraz końcówkę mocy 10 kW” zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:06 przez admin