• English

Dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN oraz przeszkolenie personelu.

0

dotyczy sprawy: 46/ZA/AZA/16                                                         Warszawa dnia 15.06.2016r.

 

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: Dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN oraz przeszkolenie personelu. Ww. maszyna będzie używana do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia ogółem nie przekroczy 209 000,00 euro.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji