• English

Dostawa 10 sond 5 – otworkowych do pomiarów ciśnieniowych oraz kalibracja 1 sondy.

0

znak sprawy: 27/ZK/AZLK/17                                             Warszawa, dnia 14.06.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa 10 sond 5 – otworkowych do pomiarów ciśnieniowych oraz kalibracja 1 sondy.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 czerwca 2017 o 09:38:40 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 czerwca 2017 o 09:38:40 przez Ludwika Domżał
  • 14 czerwca 2017 o 14:38:17 przez Ludwika Domżał