Dostawa 2 samolotów bezzałogowych ILX-32 MOSUPS

0

Znak sprawy: 96/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę 2 samolotów bezzałogowych ILX-32 MOSUPS.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 31 stycznia 2018 o 14:14:58 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
  • 14 grudnia 2017 o 12:18:23 przez Edyta Sitnik
  • 11 grudnia 2017 o 10:41:17 przez Edyta Sitnik
  • 11 grudnia 2017 o 10:38:23 przez Edyta Sitnik