• English

Dostawa 2 sztuk maszyny do badań zmęczeniowych do niskich obciążeń.

0

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę 2 sztuk maszyny do badań zmęczeniowych do niskich obciążeń.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) dalej ustawa pzp, tj. przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia służącego wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służy prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 września 2017 o 09:40:55 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 29 września 2017 o 09:40:55 przez Joanna Niewczas
  • 14 września 2017 o 10:32:25 przez Joanna Niewczas
  • 14 września 2017 o 10:31:24 przez Joanna Niewczas
  • 6 września 2017 o 15:59:47 przez Anna Bartkowska