• English

Dostawa 4 sztuk elementów optycznych – 2 sztuk obiektywów do kamery IR GE 45 deg D.O.V. – 5.43 mm ID, Axial Lenght 164.54 mm oraz 2 sztuk obiektywów do kamery IR GE 125 deg Retro View D.O.V. 5.43 mm ID, Axial Lenght 191.93.

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę 4 sztuk elementów optycznych – 2 sztuk obiektywów do kamery IR GE 45 deg D.O.V.  – 5.43 mm ID, Axial Lenght 164.54 mm oraz 2 sztuk obiektywów do kamery IR GE 125 deg Retro View D.O.V. 5.43 mm ID, Axial Lenght 191.93.

Przedmiotem zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 września 2017 o 09:13:04 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 26 września 2017 o 09:13:04 przez Joanna Niewczas
  • 4 lipca 2017 o 16:42:32 przez Anna Bartkowska