• English

Dostawa akcesoriów do rozbudowy mikroskopu do pomiaru porowatości struktur kompozytowych.

0

znak sprawy: 73/ZK/AZLK/17                                 Warszawa, dnia 08.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa akcesoriów do rozbudowy mikroskopu do pomiaru porowatości struktur kompozytowych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 28 listopada 2017 o 06:51:52 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 28 listopada 2017 o 06:51:52 przez Ludwika Domżał
  • 8 listopada 2017 o 14:00:26 przez Ludwika Domżał
  • 8 listopada 2017 o 12:13:53 przez Ludwika Domżał