• English

Dostawa aparatury pomiarowo – sterującej.

0

znak sprawy: 102/ZK/AZLK/17                                    Warszawa, dnia 30.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa aparatury pomiarowo – sterującej.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służyła do prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 8 grudnia 2017 o 11:42:08 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2017 o 11:42:08 przez Ludwika Domżał
  • 30 listopada 2017 o 11:11:41 przez Ludwika Domżał