• English

Dostawa części wrzeciona testowego LBI – piasta i wał główny.

0

znak sprawy: 31/ZK/AZLK/17                           Warszawa, dnia 06.07.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa części wrzeciona testowego LBI – piasta i wał główny.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części wrzeciona testowego LBI , które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 6 lipca 2017 o 10:31:47 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 6 lipca 2017 o 10:31:47 przez Ludwika Domżał
  • 6 lipca 2017 o 08:26:53 przez Ludwika Domżał